Konsultacje ortopedyczne

Konsultacje ortopedyczne dla dzieci

Zapraszamy na konsultacje ortopedyczne dla dzieci zarówno z Wrocławia, jak i całego kraju. Podczas konsultacji przeprowadzany jest kompleksowy wywiad lekarski z Pacjentem i jego rodzicami. Pomaga on lekarzowi we wstępnym rozpoznaniu problemu, z jakim zmaga się Pacjent. Dzieci w wieku szkolnym i nastoletnim w trakcie konsultacji poddawane są również badaniu przedmiotowemu, którego zadaniem jest ocenienie aktualnego stanu zdrowia Pacjenta.

Konsultacje są kluczem do podjęcia właściwego leczenia

Konsultacje ortopedyczne dla dzieci odgrywają istotną rolę we właściwym rozpoznaniu problemów z kręgosłupem. Rozpoznanie choroby to pierwszy i w wielu przypadkach także najważniejszy krok do wyleczenia Pacjenta. Właściwie przeprowadzona konsultacja umożliwia wdrożenie planu leczenia postawy u dzieci, pozwalającego uniknąć poważnych zabiegów czy operacji. Do naszego gabinetu warto zgłosić się w każdej sytuacji, gdy dziecko uskarża się na bóle stawów i kości w okolicach kręgosłupa lub jego tryb życia (wielogodzinne przesiadywanie przy biurku, przed telewizorem, brak aktywności fizycznej) sprzyja pojawianiu się problemów z kręgosłupem. Konsultacja ze specjalistą może uchronić je przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi w przyszłości.

W jaki sposób przygotować się do konsultacji?

Do pierwszej wizyty w naszym gabinecie młody Pacjent nie musi się specjalnie przygotowywać. Wskazane jest, by był on ubrany w wygodny strój sportowy, który umożliwi mu wykonywanie poleceń lekarza w trakcie badania przedmiotowego. Ważne jest, by rodzice zabrali ze sobą dokumentację medyczną dziecka. Po zapoznaniu się z nią, lekarz szybciej będzie mógł postawić właściwą diagnozę problemu. Podczas wywiadu lekarskiego w czasie konsultacji ortopedycznych dla dzieci specjalista zbiera również informację odnośnie przebytej ciąży. Występowanie problemów okołoporodowych (ewentualne zakażenia u matki, przyjmowane przez nią leki) sprzyjają pojawianiu się wad postawy, dlatego warto mieć ze sobą również tego rodzaju dokumentację.

Dlaczego warto udać się na konsultację ortopedyczną?

Konsultacja ortopedyczna jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy zaobserwujesz niepokojące zachowanie dziecka. W ten sposób można szybko wykryć problemy, a co za tym idzie – poradzić sobie z nimi znacznie skuteczniej. Odpowiednio wcześnie zaobserwowane wady postawy znacznie łatwiej wyleczyć. Mowa u zarówno o problemach dotyczących niemowląt w pierwszych tygodniach ich życia, jak i schorzeniach związanych z kręgosłupem, które pojawiają się u starszych dzieci czy nawet nastolatków.

W naszym gabinecie pracują specjaliści, którzy dysponują odpowiednią wiedzą, niezbędną, by zauważyć wszelkie niepokojące zmiany w obrębie układu kostno-mięśniowego. Dzięki temu można szybko wykryć wady postawy, zanim się one pogłębią. W innym przypadku dziecko będzie borykać się z poważnymi problemami z poruszaniem w przyszłości. Wady postawy wpływają negatywnie również na całą sylwetkę. Z tego powodu konsultacja ortopedyczna dla dzieci powinna mieć miejsce od razu po zaobserwowaniu jakichkolwiek nieprawidłowości. Podczas niej lekarz ortopeda zbada najważniejsze parametry związane z kręgosłupem, stopami czy kolanami. Konsultacja w dużej mierze opiera się na wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń, podczas których można zaobserwować niewłaściwy układ kręgosłupa. Czasem jednak konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań.

Konsultacje ortopedyczne dla dzieci badanie plecówWywiad lekarski z Pacjentem podczas konsultacji ortopedycznych dla dzieci

Podczas konsultacji ortopedycznych dla dzieci to wywiad lekarski z Pacjentem odgrywa kluczową rolę w postawieniu diagnozy. Oczywiście odbywa się on w obecności rodziców, ponieważ w zależności od wieku dziecka nie jest ono w stanie udzielić lekarzowi szczegółowych informacji.

Kompleksowy wywiad lekarski pozwala lekarzowi zebrać informacje na temat:

  • rodzaju danego problemu (miejsca odczuwanego bólu oraz tego, jak długo się on utrzymuje);
  • innych schorzeń występujących u Pacjenta;
  • leków przyjmowanych na stałe przez Pacjenta;
  • przebytych zabiegów operacyjnych i leczeniu szpitalnym;
  • ewentualnych urazów doznanych przez Pacjenta;
  • chorób występujących w rodzinie;
  • codziennego trybu życia Pacjenta.

Badanie przedmiotowe podczas konsultacji ortopedycznych dla dzieci

Konsultacje ortopedyczne dla dzieci oprócz wywiadu lekarskiego składają się również z badania przedmiotowego. Jest to ocena postawy Pacjenta dokonana na podstawie wykonywanych przez niego czynności. Już od wejścia do gabinetu lekarz weryfikuje sposób chodzenia Pacjenta. Pozwala to ustalić, czy położenie kończyn jest dowolne, czy wymuszone, a także zaobserwować występowanie ewentualnych drżeń i zniekształceń w obrębie stawów lub kości. Przyglądając się postawie pacjenta, można łatwo wykryć wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej, czyli plecy płaskie, wklęsłe i okrągłe, ponieważ sylwetka przybiera wtedy charakterystyczny wygląd.

Często podczas badania przedmiotowego ortopeda prosi Pacjenta o wykonanie różnych czynności np. przysiadów i skłonów. Ma to na celu ocenienie ruchomości czynnej poszczególnych stawów. Aby zweryfikować ruchomość bierną, lekarz poszukuje oporów patologicznych, wykonując ruchy kończynami Pacjenta w poszczególnych płaszczyznach.